โครงการประกวดตั้งชื่อมาสคอตนิด้า

ขอเชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร และ บุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการประกวดตั้งชื่อมาสคอตนิด้า ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท หมดเขต 14 มกราคม 2561 นี้

ส่งแบบฟอร์มการประกวดตั้งชื่อมาสคอตนิด้า ได้ที่
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=a-9d29iPPkqR3I2yUBpoIo526q1Tv5NPpA93XwBfLGFUM1A2SFFDQkpWUktDMDVESVBBUUM5V1E3OC4u