การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สภาคณาจารย์ นิด้า

Submitted by sawat on Wed, 01/25/2017 - 15:12

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สภาคณาจารย์ นิด้า ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ณ blu – O Rhythm & Bowl เมกา ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 2 เมกาบางนา

อัตราค่าสมัคร ประเภททีมกิตติมศักดิ์ ทีมละ 5,000 บาท และประเภททีมทั่วไป ทีมละ 3,500 บาท

ช่องทางการรับสมัคร 1. สมัครด้วยตนเองที่สภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชั้น 3 อาคารราชพฤกษ์ ในวันและเวลาราชการ 2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี น.ส.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ เลขที่บัญชี 944-023985-4 สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2727 3506-7, 08 8227 3748 E-mail: facsenate@nida.ac.th