การเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Submitted by sawat on Mon, 11/07/2016 - 12:30

สภาคณาจารย์เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.52 น. ณ ศาลาเล็ก ด้านข้างพระอุโบสถ วัดศรีบุญเรือง